"Μαρούσι, Ανθρώπινη Πόλη"

Εκλογικό Κέντρο: Κονδύλη 1 και Όθωνος, Σταθμός Η.Σ.Α.Π. Τηλέφωνο : 210 6121700-800-900, Φαξ: 210 6121400 www.anthropinipoli.gr email: maroussi@anthropinipoli.gr